Denne siden er spesielt rettet til eiendomsmeglere som er involvert i kjøp og salg av boliger knyttet til Furulund Sameie.

 • Org. nr.: 994 037 412
 • Sameiet består av 78 enheter.
 • Alle boligenheter på feltet er selveide og grunnen bygningene står på er eiet.
 • Sameiet drifter fellesarealer som internveier, carportanlegg, parkeringsplasser, lekeplasser og grøntområder.
 • Sameiets øverste organ er Årsmøtet.
 • Daglig drift håndteres av et styre på fem personer.
 • Hver boligenhet har rett på en plass i carportanlegget. Eksisterende parkeringsplass i carportanlegget overdras normalt ny eier.
 • Årsavgiften faktureres en gang per år (mai/juni). Se referat fra siste årsmøte for beløp.
 • Velforeningen har ingen felles gjeld.
 • Det er ikke eierskiftegebyr til sameiet ved skifte av boligeier.
 • Årsberetning/regnskap 2017:

  Referat-arsmote-Furulund-sameie-2018.pdf (1.5 MiB)

 • Se Praktisk informasjon for øvrig praktisk informasjon.

Vi setter pris på om ny eier melder inn adresseendring til sameiet.