Formell søknad om barnehageplass må sendes via barnehageopptaket til Oslo kommune.

Sameiet har rett på 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage (vis a vis gjesteparkeringen). Dette forutsetter at det er plasser tilgjengelig i barnehagen.

Sameiet setter opp prioritert liste over sameiere som melder sin interesse til hovedopptaket med oppstart i august eller september (søknadsfrist 1. mars). Listen prioriteres basert på bo-ansiennitet. Listen oppdateres kun én gang i året, og prosessen starter i januar hvert år. Årets prioriterte liste sendes barnehagen innen formell frist for hovedopptaket i Oslo kommune.

Informasjon om ordningen og antall ledige plasser deles ut til sameierne i januar hvert år.

Ta kontakt med styret innen juni dersom det ønskes plass med oppstart i oktober eller november samme år. Styret undersøker da med barnehagen om det er ledige plasser på sameiets kvote og setter opp prioritert liste.

Ta kontakt med styret om du ønsker mer informasjon.

 

Fant ingen felt.