Plattinger, lekestuer, boder etc. utenfor egen tomt

Det er ikke anledning til å sette opp nye plattinger, boder og lekestuer utenfor egen tomt.

Et tidligere årsmøtevedtak har gitt amnesti til plattinger, boder, lekestuer osv. som allerede var satt opp utenfor egen tomt.

Påbygg og fasadeendringer

Det er den enkelte andelshaver i sameiet sitt ansvar å selv forsikre seg om at samtlige offentligrettslige regler hva gjelder egen eiendom i Skogbrynet er oppfylt. Dette innebærer blant annet at den enkelte andelshaver selv vil være ansvarlig for eventuelle søknader til plan- og bygningsetaten i den utstrekning dette er påkrevd etter plan- og bygningsloven. I den utstrekning det er påkrevd med nabovarsel etter plan- og bygningsloven ønsker styret å gjøre oppmerksom på at Furulund Sameie v/styret er å anse som nabo/part, da den enkelte andelshavers eiendom grenser mot sameiets arealer.

Se mer informasjon fra Oslo kommune her.

Presentasjon av tomtegrenser fra Kartverket finnes her.

Styret kan kontaktes her.