Hver vår og høst avholder sameiet dugnad.

Styret leier inn containere og det er i hovedsak hageavfall fra fellesområdene som skal kastes i disse. Etter at dugnaden er avsluttet er det anledning til å kaste privat avfall.

Følgende må IKKE kastes i containerne:

  •  ombyggingsavfall
  • hvitevarer
  • elektronikk
  • bildekk
  • bilbatterier
  • annet spesialavfall