Stiger til felles bruk er tilgjengelig ved støyskjermen ved rekke 25.

Stigene er låst med hengelås. Kontakt styret for å låne nøkkel.