Ved behov for å gjøre arbeid på fellesarealer skal styret informeres om dette. Området skal også merkes og sikres med tanke på arbeidet som skal gjøres.

Skal det f.eks. graves må området sperres av med gjerder og man må også ta nedgravd infrastruktur (internett, strøm, rør) i betraktning.