Sørg for å ha en hus- eller villaforsikring på ditt gårds- og bruksummer!
Forsikringen sameiet har på felleseiendom dekker kun garasjeanlegget.

Det er forskjell på boligseksjonssameier (hvor sameiet eier bygningsmassen) og realsameier (sameier hvor eierskap er knyttet til en annen eiendom).
Vårt sameie er av sistnevnte art og omfatter bare fellesarealer, den eneste bygningsmassen som eies av sameiet er således garasjen. Den enkelte sameier har eget gårds- og bruksnummer til sitt hus, og man eier tomt og hus på tomten.
Som en følge av dette er hver eier ansvarlig for sitt eget hus, dette omfatter både vedlikehold og fare for tap. Med andre ord – om en enhet f.eks. brenner ned har sameiet ikke ansvar for dette da denne ikke er en del av sameiet.

For å forsikre deg mot denne type tap er det viktig å ha en såkalt hus- eller villaforsikring.