Informasjonen under er hentet fra vegvesen.no og tilpasset vårt ladeanlegg.

Slik lader du på en sikker måte:

  • Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.
  • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm (Type 2, Mode 3, 32A i vårt ladeanlegg).
  • Sikre at ladekabelen ikke er i veien for eller kan bli skadet av andre når du lader.
  • Beskytt elektriske kontakter og plugger mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt. Lukk lokket på ladekontakter etter bruk.
  • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) eller kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og utgjøre en fare ved senere bruk av samme kontakt.

Vedlikehold:

  • Følg produsentens anvisninger om vedlikehold.
  • Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.
  • Blir pluggen (støpselet) unormalt varm under bruk, må både plugg og kontakt sjekkes for feil. Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må du ikke bruke kontakt / plugg før dette er reparert.
  • Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.