Lekeplassen
Sameiets lekeplass ligger mellom Skogbrynet 7 og 11. Lekeplassen er planlagt oppgradert i 2015.

Barnehagen
Barnehagens uteområde kan fritt benyttes til lek utenom åpningstid.

Ballplassen
Sameiet har en ballplass som ble oppgradert i 2014. Ballplassen ligger bak barnehagen / vis a vis gjesteparkeringen.