Styret består av følgende personer:

Johan Christian Saarem 25G Styreleder
Baard Solberg Kvande 15D Kasserer
Elisabeth Hove 25C Grøntareal
Barbro Andenæs 5E Styremedlem
Irina Antonova   9B Sekretær

Styret kan kontaktes via Kontakt oss.

Vedlikeholdsplan

Styret er etter vedtektene satt til å forvalte fellesområdene i sameiet. Vedlikeholdsplanen er et arbeidsdokument for styret i Furulund Sameie og fornyes hvert år. Vedlikeholdsplanen presenteres på årsmøtet og gir føringer på hva slags oppgraderinger som trengs, hvordan disse skal prioriteres, samt hvilke områder som kun har behov for vedlikehold.

Dette gjøres for å øke trivselen til beboerne og styrke landskapsmessige kvaliteter ved å forbedre fellesområdene i sameiet. Vedlikeholdsplanen skal dekke alle fellesområdene i sameiet.