Styret består av følgende personer:

Lars Erik Marcussen 17F Styreleder
Lars-Erik Rebne 25A Kasserer
Randveig Skageng 17B Sekretær
Baard Solberg Kvande 15D Grøntareal
Andreas Hennie   5F Styremedlem

Styret kan kontaktes via Kontakt oss.

Vedlikeholdsplan

Styret er etter vedtektene satt til å forvalte fellesområdene i sameiet. Vedlikeholdsplanen er et arbeidsdokument for styret i Furulund Sameie og fornyes hvert år. Vedlikeholdsplanen presenteres på årsmøtet og gir føringer på hva slags oppgraderinger som trengs, hvordan disse skal prioriteres, samt hvilke områder som kun har behov for vedlikehold.

Dette gjøres for å øke trivselen til beboerne og styrke landskapsmessige kvaliteter ved å forbedre fellesområdene i sameiet. Vedlikeholdsplanen skal dekke alle fellesområdene i sameiet.