Fargekodene som er brukt kan variere fra rekke til rekke selv om det ser ut til at det er lik farge. Den enkleste måten å sikre seg at fargeforskjellen ikke blir for stor er å forhøre seg med de andre i samme rekke.

Under er det listet eksempler på farger brukt i de ulike rekkene.

Rekke Vegg Karm
3  Rørosrød
5
7
9
11 Rørosrød
13
15
17  Rørosrød
19
21
23
25  Rørosrød