19. april vil det bli borearbeider i veien mellom rekke 7 og 11. Hele dagen vil veien fra 11D og innover være stengt (det vil stå en borerigg i veien hele dagen).

Dette gjøres i forbindelse med oppføring av et nytt hus i Brønnveien.