Skogbrynet 3 - 25

Kategori: Ukategorisert (Side 1 av 13)

Årsmøte 16. mars kl 19:00

Årsmøtet i Velforeningen for Furulund Sameie avholdes i Ullern Menighetshus 16. mars og blir forsøkt streamet til dem som ikke kan delta fysisk.

Avstemning blir som tidligere år i papirformat, med frist 23. mars, en uke etter møtet.

Møtepapirer, årsrapport 2022, budsjettforslag 2023 m.m. distribueres i postkasser rundt 1. mars.

Frist for å melde saker til årsmøtet var 15. februar, som tidligere meldt på nettsidene.

Styret gleder seg til å se alle fysisk igjen!

Fellingen planlagt til mandag 13. februar er utsatt

Informasjon fra styret om planlagt felling og erstatning av trær på fellesområdet: thujatre bak nummer 9C og tre bjørketrær mellom 23A-B og 25 B-C

Fellingen planlagt til mandag 13. februar er utsatt.
Det vil komme mer utfyllende informasjon om styrets vurderinger av hvert område.

Vi forstår at noen føler informasjonen hittil har vært mangelfull og vi vil prøve å rette på dette.

Styret har sammen med fagpersoner foretatt en grundig vurdering av hvert tre. Dette er en sak som har vært diskutert over flere styremøter og det har vært vurdert både fordeler og ulemper med ulike tiltak. Det som imidlertid har vært avgjørende, er det farepotensialet disse høye trærne utgjør for nærliggende hus, biler, mennesker og eiendom.

Styret er, etter vedtektene, satt til å forvalte fellesområdet i Furulund sameie. Dette omfatter normalt vedlikehold, men styret har også et særskilt ansvar for å sikre at trær, lekeapparater, garasjebygningene og andre ting på fellesområdet ikke utgjør en fare for mennesker og eiendom. Dersom styret er kjent med forhold som utgjør en potensiell fare for skade og ikke utfører nødvendige tiltak, kan styremedlemmene personlig komme til ansvar.

Velforeningen, styret og styrets medlemmer personlig kan også risikere å komme i regressansvar fra forsikringsselskap dersom en skade oppstår.

Vi i styret ser og er enige i at kommunikasjonen kunne vært annerledes. Det mest tungtveiende hensyn for styrets beslutninger er å gjøre tiltak for å unngå skade.

Høstens episode med trevelt fra naboens eiendom over garasjetaket gjorde til alt hell liten skade, men viste med all tydelighet at skadepotensialet for gamle trær er stort.

Vi har stor forståelse for at disse trærne vekker sterkt engasjement og styret vil derfor bruke litt tid for å besvare kommentarer på en grundig måte.

Lys

Vårt elektrikerfirma OEC reparerer i disse dager tre av lampene som ikke fungerer. Det er estimert å ta 1-2 uker.

Valg av styremedlemmer

Det er tre styremedlemmer på valg i år, hvorav en ikke stiller til gjenvalg. Derfor ser vi etter nye styremedlemmer – og kanskje en valgkomité?

Interesserte kandidater til en eller flere av disse rollene bes melde seg til avtroppende styreleder Lars Erik Marcussen innen 1. februar.

Parkeringsplasser

Styret minner om at snuplassene ikke skal brukes til parkering. Det er også viktig at containere og annet tilsvarende plasseres slik at utrykningskjøretøy kan komme forbi.

DUGNAD 22. OKTOBER

Oppstart kl 1000.

Det blir hengt opp lapper på postkassene med hva som skal gjøres.

Det blir sosialt opplegg på lekeplassen kl 1300.

Vel møtt 🙂

Oppdatering Ballplassen

Som vedtatt på årsmøtet har Styret inngått avtale med Uniqa om å oppgradere ballplassen bak barnehagen. Styret ba om, og fikk, fullmakt til å bruke NOK 200 000 dersom andre støttespillere også bidro med midler, som skjedde i løpet av sommeren.

Oslo Kommune og Mustad Eiendom bidrar hver med 100 000 og Sparebankstiftelsen bidrar med de utløsende 300 000. Vi venter på mulige bidrag fra andre som vil kunne gi mer møbler, klatrevegg osv.

Arbeidet er planlagt å settes i gang i oktober, vi kommer tilbake med nærmere datoer både for installasjon og ikke minst åpningsfest!

Under er en skisse av løsningen som settes opp med noen lokale tilpasninger. Vi får nytt dekke, nye vegger med støydemping og ny belysning rettet ned mot underlaget.

Container med blandet avfall

Det kommer to containere for blandet avfall 16-19. september. Vi bruker i år Ragn Sells, istedenfor iSekk da det var halv pris. Vi har gitt de beskjed om å plassere de samme sted som tidligere år.Det er ikke sikkert jeg selv er hjemme når de kommer, så om noen ser de komme, så hjelp de gjerne å plassere containeren på riktig plass (se bilde under). De kommer en gang mellom mellom 8 og 20 på fredagen, og den hentes mandag 19. september.Tidligere år har vi fått bøter fordi folk har kastet ting de ikke får lov å kaste i containerene, så viktig at folk leser igjennom listen under. Ting du ikke får kaste i containerene, kan dere selv returnere på Smestad Gjenbruk.

🔴Ting som ikke kan kastes🔴

 • Maling
 • Impregnert trevirke ol.
 • Avfall i fargetette plastsekker
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater (produsert før 2000)
 • Gips
 • Isolasjon
« Eldre innlegg

© 2023 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑