Det har gått en liten stund siden sist oppdatering om garasjen. Som nevnt i forrige oppdatering, så har vi engasjert Ødegård og Lund AS som konsulent til å bistå oss. De har gjennomført undersøkelser av garasjen og har utarbeidet en forenklet tilstandsrapport basert på funnene. De har også kommet med en skissert ramme for løsning på nødvendige utbedringer av garasjen. Oppsummert vil dette være å utbedre skadet armering/betong, legge membran med tilhørende slitesterkt dekke på øvreplan for å stoppe vanninntrenging og montere katodisk beskyttelse for å stoppe forringelsen av armeringsjernet. I tillegg vil en statiker sjekke om garasjens bæreevne må forsterkes.

Grunnlaget fra Ødegård og Lund AS brukte styret til å utforme en invitasjon om tilbud som ble sendt 4 ulike entreprenører. I midten av januar har vi mottatt svar fra entreprenørene. Vi er nå i en fase hvor disse vurderes med bistand fra Ødegård og Lund AS.

Styret ønsker allerede nå å informere om at det vil komme en betydelig ekstra kostnad knyttet til rehabiliteringen av garasjen. Vi som sameiere må dekke hver vår andel knyttet til dette. Ved rehabilitering av betongbygg så er det dessverre vanskelig å fastslå på forhånd hvor omfattende arbeidet blir da alle utbedringsbehov først er mulig å avdekke underveis i arbeidet. Tilbudene fra entreprenørene indikerer at kostnaden per boenhet anslagsvis vil bli mellom kr 75.000 – kr 150.000 avhengig av hvor mye uforutsette arbeider som oppstår underveis.

Videre prosess er at Ødegård og Lund AS bistår oss i vurderingen av tilbudsbesvarelsene. Målsettingen er at arbeidet med rehabiliteringen av garasjeanlegget skal være ferdig gjennomført til høsten.

Styret ønsker å arrangere et informasjonsmøte i forbindelse med saken i løpet av februar for å besvare spørsmål knyttet til saken.

Se også artikkel fra NRK som beskriver problemer med gamle konstruksjoner i betong og beskrivelse av katodisk beskyttelse. Også vedlagt link til entreprenør Consolvo som beskriver katodisk beskyttelse.

Betong¬alderen – Kultur (nrk.no)

Katodisk beskyttelse – Store norske leksikon (snl.no) Katodisk beskyttelse | Consolvo Consolvo

Med vennlig hilsen

Styret.