Viktig informasjon. Tidspunkt for sameiemøtet er endret fra opprinnelig

Når? 11. april (20. mars) kl. 19.00

Hvor? Ullern menighetshus (Møtet vil også streames)

Frist for avstemning? 13. april (22. mars)

Dokumenter til sameiermøtet vil sendes ut 2 uker før møtet.