I dag, 5. mars, ble det avholdt et informasjonsmøte til sameierne for å legge frem arbeidet som så langt foreligger fra styret om den forestående rehabiliteringen og utbedring av betong i vårt felles garasjeanlegg.

Det vil legges ut et referat her når det er klart, og under ligger en lenke til dropbox der opptaket fra møtet er publisert. Det skal være mulig å se på opptaket (det er hovedsakelig et lydopptak med noen bilder på skjermen litt uti møtet, og lyden kan variere noe, men møtet i sin helhet er tatt opp)

https://www.dropbox.com/scl/fi/of2hlmf5oqusoop7kxofn/Informasjonsm-te-sameiet-20240305_190424-Meeting-Recording.mp4?rlkey=ghoymp2icp133ur076ehtgz2i&dl=0

Videre vil styret jobbe med å sammenstille endelig budsjett og økonomiske rammer for prosjektet og presentere dette på ordinært sameiemøte som vi har valgt ut flytte til 11. april 2024 for å få saken endelig ferdigstilt før møtet.