Førstkommende lørdag er det dugnad fra kl.11.00-13.00. Det blir hengt opp lapper på postkassene med oppgaver for de ulike rekkene. Det er fint om disse leses så vi får dekket alle områder.

Containere kommer på fredag og de vil plasseres på følgende steder: På fortauet nedenfor ballplassen, langs garasjen (ovenfor rekke 15) og ved papircontainern ved rekke 25. Vi ber om at det IKKE står parkert biler på disse stedene i løpet av fredagen. Det skal kun kastes hageavfall i containerne, primært fra fellesområdene. Det skal IKKE kastes plastsekker, da dette vil medføre gebyr for sameiet.

Vi oppfordre til å møte opp på ballplassen etter dugnaden kl.13.00 for sosialt samvær. I den forbindelse hadde det vært hyggelig om noen har anledning til å stille med kake/boller, kaffe eller saft. Legg gjerne inn en kommentar under.

Vel møtt!