Her kommer årsrapport med dagsorden, saker til beslutning og vedlagt underlag for sameiermøte 11. april kl 1900 i Ullern Menighetshus. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, men vi vil også sette opp en live digital link så dere som ikke kan være fysisk til stede også kan delta.