Onsdag 29. mai kommer Ulvin og klargjør gjerdene langs gjesteparkering for maling og ny oppmerking av plasser. Derfor er vi nødt til å stenge av hele gjesteparkeringen var 0800 og ut dagen. Alle bes flytte bilene sine innen denne tiden og parkere et annet sted denne dagen.

Vi sender ut en påminnelse om dette også på tirsdag.

Mvh Styret