Etter vedtak fra Sameiemøtet 11. april har styret iverksatt og bestilt felling av de to trærne ved rekke 9 og 23 inklusiv fresing av rot og bortkjøring og opprydding.

Arbeidet vil bli utført av Ulvin onsdag 8. mai fra 0700.