I lys av helsemyndigheters anbefalinger rundt spredning av viruset Covid-19 vurderer styret å avlyse det planlagte Årsmøtet 18. mars.

Vi har mange beboere med små barn og mange eldre beboere som kanskje vil velge å ikke delta på et såpass stort møte.

Derfor ønsker Styret å gi alle en mulighet til å la sin stemme bli hørt via en papiravstemning.

Se forslag til gjennomføring av papirbasert møte nedenfor.

 

Dersom noen har sterke innvendinger og krever at fysisk møte avholdes, vennligst underrett styret via epost styret@skogbrynet.net eller skriftlig i postkasse 17F innen kl 22:00 søndag 15/03

 

Forslag til gjennomføring av papirbasert møte

I stedet for fysisk møte avholdes papirbasert avstemning over forslagene i Årsrapporten. All relevant informasjon samt Styrets forslag til vedtak står i Årsrapporten.

Hver husstand har et møteskjema på siste ark. Vi ber om at møteskjema fylles ut med navn og husnummer. Fullmakt brukes ikke, hver husstand bruker sitt eget skjema.

På baksiden av møteskjemaet skrives enten:

A) «Alt OK» dersom man godkjenner Årsrapporten i sin helhet og alle forslag til vedtak.

eller

B) «Protest [saksnummer]». Saker som ikke protesteres, anses som godkjent

 

Styret søker to frivillige til Tellekorps som teller gjennom stemmene. Disse to signerer også protokoll. For å unngå å samle for mange mennesker på et tellemøte, slås Tellekorps og Signaturrollene sammen.

Hele og deler av Årsrapporten og forslag til vedtakene godkjennes med rent flertall. Det vil si at et punkt på Årsrapporten vil godkjennes dersom Protestene på gjeldende sak er under halvparten av de innsamlede møteskjemaene. Dersom ingen enkeltsaker oppnår over halvparten Protester, godkjennes Årsrapporten, Regnskap, forslag til Budsjett og Forslag til vedtak i sin helhet. Antallet Protester på hver enkelt sak vil referatføres.

Spesifikke spørsmål eller ønske om mer informasjon skrives med overskriften «Spørsmål:».

Styret vil etter innsamling og avstemning da formidle svar og videre informasjon om de sakene det har vært stilt spørsmål om. Spørsmål og Styrets svar vil referatføres.

Møteskjema med påskrift på baksiden leveres i postkassen 17 F i perioden 18.-20. mars.

Styret beklager eventuelle ulemper dette medfører og vil prøve å formidle informasjon så godt vi kan fremover.