Vi ønsker å minne alle om å holde gangfart (opptil 10 km/t) ved kjøring til eiendommene.

Vi er så heldige å ha mange små og store barn på området vårt og vi ønsker at disse skal ferdes og leke trygt her. Husk at barna kan leke rett rundt en sving eller komme løpende ut fra en utgangsdør, en gangvei eller busk, og at vi voksne skal klare å stoppe i tide. Minn også yngre sjåfører som bor her eller er innom dere om dette.

Husk at det kun er tillatt med nødvendig kjøring til eiendommene og at det ikke skal parkeres på veiene.