Vi minner om at veier, parkeringsplasser og garasjeanlegg feies tirsdag 18. april.

Biler, tilhengere og annet må fjernes fra området kl 7:30 – 18:00.

Dette gjelder også håndverkere.