Styret ønsker i denne travle julestria å dele litt tips fra brann og redningsetaten knyttet til generell brannsikkerhet og sikker fyring. Det har vært kaldt hittil i november og desember, og vinteren er for alvor her, så derfor bør man være obs på hvordan man fyrer. Videre følger en lenke til brannvernforeningen sine tips til fyring

https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/riktig-fyring-og-vedlikehold/fyr-riktig

Gitt de seneste branntilløpene både i garasjen og i blokkene tidligere i desember, samt at det er kun et år siden en av enhetene i sameiet også brant, så tenkte vi også å dele en brosjyre fra brannvernforeningen som både informerer om hver og av oss sitt ansvar og hvordan man sikrer, og kontrollerer at man har gode rutiner for brannsikkerhet og alt som hører med å eie en bolig. Spesielt viktig i rekkehus som vi bor i da man også berører dem rundt.

https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/brannsikker-bolig

Det er et felles ansvar å passe på dette, og vi må selv ta ansvar for vår enhet. Anse dette som en vennlig påminnelse og tips til en brannsikker og lun og varm vintertid inne i våre koselige rekkehus.

Med vennlig hilsen

Styret.