Nytt år gir nye muligheter:

Vi ønsker å minne om at det er den enkelte andelshaver i sameiet sitt ansvar å selv forsikre seg om at samtlige offentligrettslige regler hva gjelder egen eiendom i Skogbrynet er oppfylt. Dette innebærer blant annet at den enkelte andelshaver selv vil være ansvarlig for eventuelle søknader til plan- og bygningsetaten i den utstrekning dette er påkrevd etter plan- og bygningsloven. I den utstrekning det er påkrevd med nabovarsel etter plan- og bygningsloven ønsker styret å gjøre oppmerksom på at Furulund Sameie v/styret i de fleste tilfeller er å anse som nabo/part, da den enkelte andelshavers eiendom grenser mot sameiets arealer.

Se mer informasjon fra Oslo kommune her.

Styret kan kontaktes her.