Styret minner om at snuplassene ikke skal brukes til parkering. Det er også viktig at containere og annet tilsvarende plasseres slik at utrykningskjøretøy kan komme forbi.