Sameiemøte (årsmøte) avholdes onsdag 18.mars kl 20.00 i Ullern menighetshus.

Saker til behandling må være sendt skriftlig til styret senest 15. februar. Full innkalling med saksliste distribueres senest 14 dager før møtet.