Styret har fått en henvendelse som gjorde oss litt bekymret siden konsekvensen kan være så stor for den eller de som rammes.

Det kan virke som om det kan være en misforståelse ute å går mht. hva slags forsikringer du trenger og hva som er dekket av sameiet. For å gjøre det helt klart; sørg for å ha en hus- eller villaforsikring på ditt gards og bruksummer. Noen har levd i den misforståelse at forsikringen sameiet har på felleseiendom (dvs. garasjeanlegget) også dekket husene. Det gjør den IKKE.

Det er forskjell på boligseksjonssameier (hvor sameiet eier bygningsmassen) og realsameier (sameier hvor eierskap er knyttet til en annen eiendom).
Vårt sameie er av sistnevnte art og omfatter bare fellesarealer, den eneste bygningsmassen som eies av sameiet er således garasjen. Den enkelte sameier har eget gårds- og bruksnummer til sitt hus, og man eier tomt og hus på tomten.
Som en følge av dette er hver eier ansvarlig for sitt eget hus, dette omfatter både vedlikehold og fare for tap. Med andre ord – om en enhet f.eks. brenner ned har sameiet ikke ansvar for dette da denne ikke er en del av sameiet.

For å forsikre deg mot denne type tap er det viktig å ha en såkalt hus- eller villaforsikring.