Husrekke 5 har fått pålegg fra Oslo Kommune  v / Vann- og avløpsetaten om utbedring av lekkasje.

Firmaet Den gode nabo AS er hyret inn.  Det viser seg at lekkasjen er vanskeligere å finne enn først antatt og det er derfor mulig at arbeidet vil ta mer tid enn til 25.juni – som var første anslag.

Styret har bedt om bedre sikring av hullet. For alle praktiske formål er stien nå stengt mellom hus 3 og 5, selv om det foreløpig er mulig å komme seg gjennom.