Veier, parkeringsplasser og garasjeanlegg feies og spyles torsdag 11. april.

Biler, tilhengere og annet må fjernes fra området kl 7:30 – 18:00.

Dette gjelder også håndverkere.