Oslo Kommune har innvilget vår søknad og vi får NOK 100 625.- i støtte til å gjennomføre prosjektet.

 

Vi har nå frist til 25. september 2018 med å ferdigstille anlegget og vi er i gang med å forhandle konkrete kontrakter med leverandører.
EL-Bilgruppen samles innen kort tid for å jobbe videre med dette.

Mer informasjon deles her og på Facebookgruppen etter hvert som arbeidet skrider frem. Selve installasjonen vil bli varslet i god tid.