Det er åpen barnehage for søkere til barnehageplass i Skogbrynet Kanvas-barnehage onsdag 13. februar kl. 19.00 – 20.00.

Husk å søke hovedopptaket til Oslo kommune!

Mer info angående prioritering fra sameiet kommer innen kort tid.

Mer informasjon om barnehageplass finnes her.