Dato for høstens dugnad er lørdag 27. oktober kl 10-12 (dvs så lenge det er nødvendig). Oppgavelister blir delt ut i forkant av dugnaden.

Merk at man må vente med å kaste privat avfall i containerne til etter at dugnaden er avsluttet. Det er ikke anledning til å kaste farlig avfall, elektro, oppussingsavfall, maling, dekk og lignende i containerne.