Årsmøtet i Velforeningen for Furulund Sameie avholdes i Ullern Menighetshus 16. mars og blir forsøkt streamet til dem som ikke kan delta fysisk.

Avstemning blir som tidligere år i papirformat, med frist 23. mars, en uke etter møtet.

Møtepapirer, årsrapport 2022, budsjettforslag 2023 m.m. distribueres i postkasser rundt 1. mars.

Frist for å melde saker til årsmøtet var 15. februar, som tidligere meldt på nettsidene.

Styret gleder seg til å se alle fysisk igjen!