Årets årsmøte avholdes offisielt ved papiravstemning med frist 24. mars. Den 18. mars holdes et digitalt informasjonsmøte der saker presenteres.

Møtet holdes via Microsoft Teams og er tilgjengelig fra mobiltelefon, PC, iPad osv uten spesiell innlogging. Invitasjon til møtet legges på denne siden, på skogbrynet.net og sendes på epost.

Saksdokumenter / årsrapport distribueres tre uker før avstemningen.

Styret ønsker saker og innspill til årsmøtet velkomne innen fristen 15. februar.

Datoer i forbindelse med årsmøte 2021

15. februar – frist for innsendelse av saker til årsmøte via styret@skogrynet.net 

eller fysisk til postkasse 17F

3. mars – (senest) distribusjon av saksdokumenter

18. mars – digitalt informasjonsmøte via Teams

24. mars – frist for papiravstemning til postkasse 17F

Spørsmål eller kommentarer til prosessen rettes til styret@skogbrynet.net eller til styreleder i 17F