Dessverre ser det ikke ut til at vi kan avholde fysisk årsmøte i 2021.

Styret velger derfor å planlegge for et digitalt møte med påfølgende papiravstemning.

I følge vedtektene og tidligere praksis får beboere sakspapirer til gjennomlesning to uker før fysisk årsmøte og avstemning. I år vil sakspapirer distribueres senest tre uker før avstemning. Forslag til pengebruk og andre beslutninger vil være tydelig merket og oppsummert.

Det vil holdes et digitalt møte seks dager før stemmefristen. Det digitale møtet vil være toveis, alle vil få anledning til å få ordet på samme måte som i et fysisk møte. Mer informasjon om praktisk gjennomføring følger. Se Datoer.

Saksdokumentene vil som vanlig inneholde årsrapport med årsregnskap og budsjettforslag, informasjon om gjennomført og planlagt vedlikehold, plan for vedlikehold av grøntarealer, informasjon om E18/Fornebubanen/togspor osv. Per 11. januar planlegger styret å inkludere budsjettposter for oppgradering av utebelysning og belysning i garasje, utbedring av betongdekke på øvre garasjeplan samt vedlikehold av steintrapper. Andre saker kan tilkomme og forslag er velkomne innen fristen.

Styret vil etterstrebe å beskrive alle saker tydelig, spesielt saker som omhandler investeringer eller annen pengebruk. Vi vil også distribuere informasjon både digitalt og i papirformat.

Vi håper på denne måten å informere grundig og legge til rette for et åpent møte der styret kan informere mer detaljert ved behov, saker kan diskuteres og spørsmål besvares.

Datoer i forbindelse med årsmøte 2021

15. februar – frist for innsendelse av saker til årsmøte via styret@skogbrynet.net eller fysisk til postkasse 17F

3. mars – (senest) distribusjon av saksdokumenter

18. mars – digitalt informasjonsmøte via Teams

24. mars – frist for papiravstemning til postkasse 17F

Spørsmål eller kommentarer til prosessen rettes til styret@skogbrynet.net eller til styreleder i 17F

På vegne av styret,

Lars Erik Marcussen, 17F
Lars-Erik Rebne, 25A
Randveig Skageng, 17B
Baard Solberg Kvande, 15D
Hanne Thoner Giil, 3F

Vi ber alle beboere som har flyttet inn i 2020 eller som har nye epostadresser, om å sende en mail til styret@skogbrynet.net så vi får oppdatert mailinglista.