Hull og slitasjepunkter i veiene våre blir utbedret onsdag neste uke.

Alle biler, hengere etc. må fjernes fra alle veier,  fortau og snuplasser fra krysset mot Skogbrynet og innover i tidsrommet 8-17.
Dette gjelder også håndverkere.