Husk å ta med i beregningen kostnader ved å tilbakeføre fellesarealer (plener, stier etc.) til opprinnelig stand etter at arbeidene er utført.