Det er spesielt noen av veiene og snuplassene våre hvor det ofte står biler parkert i flere timer/hele dagen. Vi minner om at veier og snuplasser på området ikke skal benyttes som parkeringsplasser da utrykningskjøretøy og nyttekjøretøy (f.eks. søppelbilen) til enhver tid skal kunne komme frem.
Evt. merknader og kommentarer må gjerne rettes til styret.