Vi minner om at hekker og busker som lener seg ut over stikkveiene må beskjæres. Vi har fått påpakning fra Brann- og redningsetaten og Renovasjonsetaten om at fremkommeligheten er for dårlig og at tiltak må gjøres. Hvis buskene ikke beskjæres snarest ber styret gartneren om å utføre arbeidet, og regningen tilfaller eier.