Hold av lørdag 24. oktober til høstdugnad.

Mer informasjon kommer når dugnaden nærmer seg.