Det kommer to containere for blandet avfall 16-19. september. Vi bruker i år Ragn Sells, istedenfor iSekk da det var halv pris. Vi har gitt de beskjed om å plassere de samme sted som tidligere år.Det er ikke sikkert jeg selv er hjemme når de kommer, så om noen ser de komme, så hjelp de gjerne å plassere containeren på riktig plass (se bilde under). De kommer en gang mellom mellom 8 og 20 på fredagen, og den hentes mandag 19. september.Tidligere år har vi fått bøter fordi folk har kastet ting de ikke får lov å kaste i containerene, så viktig at folk leser igjennom listen under. Ting du ikke får kaste i containerene, kan dere selv returnere på Smestad Gjenbruk.

🔴Ting som ikke kan kastes🔴

 • Maling
 • Impregnert trevirke ol.
 • Avfall i fargetette plastsekker
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater (produsert før 2000)
 • Gips
 • Isolasjon