Som vedtatt på årsmøtet har Styret inngått avtale med Uniqa om å oppgradere ballplassen bak barnehagen. Styret ba om, og fikk, fullmakt til å bruke NOK 200 000 dersom andre støttespillere også bidro med midler, som skjedde i løpet av sommeren.

Oslo Kommune og Mustad Eiendom bidrar hver med 100 000 og Sparebankstiftelsen bidrar med de utløsende 300 000. Vi venter på mulige bidrag fra andre som vil kunne gi mer møbler, klatrevegg osv.

Arbeidet er planlagt å settes i gang i oktober, vi kommer tilbake med nærmere datoer både for installasjon og ikke minst åpningsfest!

Under er en skisse av løsningen som settes opp med noen lokale tilpasninger. Vi får nytt dekke, nye vegger med støydemping og ny belysning rettet ned mot underlaget.