Siden de senere års digitale informasjonsmøter med påfølgende papiravstemninger har gitt rekordstor deltagelse, har styret valgt å fortsette med denne formen.

Link til møtet publiseres nærmere 7. mars.

Alle skal ha mottatt årsmøtepapirer.

Frist for papiravstemning er søndag 10. april kl 1700.