Årsmøte 2022
Det er ennå usikkert om vi kan holde fysisk møte innen vedtektenes frist 15. april. Derfor velger styret å forberede for et digitalt informasjonsmøte og påfølgende papiravstemning, som i fjor. Ved 2021 års digitale/papirmøte oppnådde vi rekordstor deltagelse og vi håper denne måten å informere på også fungere i 2022.

Strøing på gangveier
Snø og Grønt AS har ikke mulighet til å strø gangveien for hånd, dette må derfor gjøres av oss selv. Alle beboere oppfordres til å strø gangveiene ved behov og melde fra her på Facebook når strøkassene er tomme.

Styret søker også en frivillig til å strø gangveiene og måke trappene, mot en godtgjørelse. Ta kontakt med styret på styret@skogbrynet.net

Valgkomité og styremedlemmer
3 av 5 styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg i år og vi trenger frivillige både til valgkomité og til styreposisjoner. Ta kontakt med styret på styret@skogbrynet.net

Bredbånd / Internet
Styret foreslår å inngå en fellesavtale med en ny leverandør. En arbeidsgruppe har kommet frem til et forslag med både lavere kostnad og høyere bredbåndshastighet. I løpet av uken vil det komme mer informasjon og stemmeseddel i postkassene for en egen papiravstemning på dette.