Grunnet strengere regler i Renovasjon og hos containerleverandøren, kan vi kun ha HAGEAVFALL i containerne. Enten løst eller i gjennomsiktige plastsekker.

Det et altså IKKE anledning til å kaste: gamle møbler, sykler, klær, rester av materialer, husholdningsavfall, osv i containerne.