Dato for høstens dugnad er lørdag 24. oktober kl 10-13.

Det legges vekt på å kutte ned oppskyt og underskog i de større skogs- og fellesområdene.

Oppdaterte oppgavelister blir delt ut i forkant av dugnaden.

Merk at man må vente med å kaste privat avfall i containerne til etter at dugnaden er avsluttet. Det er ikke anledning til å kaste farlig avfall, elektro, oppussingsavfall, maling, dekk og lignende i containerne.