Foreløpig dato for vårens dugnad er lørdag 21. april. Dette avhenger av at snøen har gått slik at Myrvoll får feid veiene våre før dugnaden.

Hvis snøen ikke har gått i tide blir dugnaden lørdag 28. april. Endelig dato bestemmes innen 14. april.