Styret har oppgitt feil husrekker som ansvarlige for 17. mai 2018 i årsrapporten. Det er ikke rekke 13 og 15 som har ansvar for årets 17. mai-arrangement i sameiet, det er rekke 17 og 19. Fanen er tilgjengelig i 17F.