Fredag 20. april er planlagt vårrengjøring av veier og garasje. Denne dagen må alle biler fjernes og skibokser i garasjen må tas ned/monteres på bilene. Det kan heller ikke pasrkeres på gjesteplasser, snuplasser, langs veiene eller på fortau.

Ikke parker i på området før Myrvoll har forlatt det! De er ikke nødvendigvis ferdige selv om vi ønsker å tro at de er det.

 

Vi satser knallhardt på varmere vær slik at isen i veiene er borte til fredag. Om ikke naturen selv tar dette ber vi alle med mulighet til å hugge opp så mye av isen langs stikkveiene slik at den smelter fortere. Spett anbefales…

Myrvoll kan gjøre jobben denne fredagen og vi vil gjerne få bort grusen som støver så fryktelig. Dessverre vil ikke Myrvoll kunne ta med grus som ligger inne i is og vi må da ta dette selv på dugnaden.